Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego wzdłuż ulicy Bronisława Czecha w Jeleniej Górze

Nr. uchwały, data: 108.XI.2019 10.07.2019 r.

Ogłoszenie w Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego: przystąpienie

pobierz uchwałę
pobierz mapę