Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w dzielnicy Cieplice pomiędzy ulicami: Sobieszowską, Oskara Langego, Jagiellońską i Lubańską w Jeleniej Górze

Nr. uchwały, data: 76.VIII.2019 29.05.2019 r.

Ogłoszenie w Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego: przystąpienie

pobierz uchwałę
pobierz mapę