Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych przy ulicy Jana Kilińskiego w Jeleniej Górze

Nr. uchwały, data: 140.XVIII.2015 24.11.2015 r.

Ogłoszenie w Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego: przystąpienie

pobierz uchwałę
pobierz mapę