Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu w rejonie ulicy Wolności i Jana Michejdy w Jeleniej Górze

Nr. uchwały, data: 114.XII.2019 25.09.2015 r.

Ogłoszenie w Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego: przystąpienie

pobierz uchwałę
pobierz mapę