Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu w rejonie ulicy Zgorzeleckiej w Jeleniej Górze

Nr. uchwały, data: 115.XII.2019 25.09.2015 r.

Ogłoszenie w Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego: przystąpienie

pobierz uchwałę
pobierz mapę