Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych przy ulicy Łomnickiej w Jeleniej Górze

Nr. uchwały, data: 50.VI.2019, 06.03.2019 r.

Ogłoszenie w Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego: Poz. 1921, 20.III.2019 r.

pobierz uchwałę
pobierz mapę