Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych pomiędzy ulicą Sobieszowską i Cieplicką w Jeleniej Górze – etap A

Nr. uchwały, data: 116.XII.2019, 25.09.2019 r.

Ogłoszenie w Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego: Poz. 5782, 08.X.2019 r.

pobierz uchwałę
pobierz mapę