Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu w rejonie cmentarza pomiędzy ulicami Sudecką i Adama Mickiewicza w Jeleniej Górze

Nr. uchwały, data: 49.VI.2019, 06.03.2019 r.

Ogłoszenie w Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego: Poz. 1920, 20.III.2019 r.

pobierz uchwałę
pobierz mapę