Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenów w rejonie ulicy Wodnej w Jeleniej Górze – etap A

Nr. uchwały, data: 48.VI.2019, 06.03.2019 r.

Ogłoszenie w Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego: Poz. 1919, 20.III.2019 r.

pobierz uchwałę
pobierz mapę