Kontakt

WYDZIAŁ ARCHITEKTURY, URBANISTYKI I BUDOWNICTWA

ul. Ptasia 6A
poniedziałek – środa 7:30 – 15:30
czwartek – 7:30 – 16:30
piątek – 7:30 – 14:30

Architekt Miasta – Naczelnik Wydziału: Lidia Skrzypińska
tel. 75 75-46-327
e-mail architektura_um@jeleniagora.pl

Centrum obsługi klienta
tel. 75 75-46-361

Sekretariat
tel. 75 75-46-239
e-mail: wuaib_um@jeleniagora.pl

Referat Architektury i Urbanistyki
tel. 75-75- 46-369
e-mail: urbanistyka_um@jeleniagora.pl
Kierownik Referatu:
Sylwia Bajor

Referat Budownictwa
tel. 75 75-49-895
e-mail: budownictwo_um@jeleniagora.pl
Kierownik Referatu:
Michał Stanek

Szanowni Państwo!
Przedstawione w portalu dane mają charakter informacyjny. Zgodnie z obowiązującym prawem, nie mogą one służyć jako podstawa do przeprowadzenia procedur administracyjnych. Właściwe dla tych celów zaświadczenia oraz wypisy i wyrysy z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz informacje o przeznaczeniu terenu w studium, wydaje Wydział Architektury, Urbanistyki i Budownictwa Urzędu Miasta Jelenia Góra, zlokalizowany przy ulicy Ptasiej 6A.

geofabryka.pl
Witryna ma charakter informacyjny
Prawa autorskie jeleniagora.pl © 2018
    Herb Miasta Jelenia Góra