Plany w trakcie opracowania

Plany nieobowiązujące Plany w trakcie opracowania Plany obowiązujące
Nr. Nazwa planu Nr. uchwały, data Ogłoszenie w Dz. Urz. Załącznik uchwała Załącznik mapa
P22 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu w rejonie ulicy Zgorzeleckiej w Jeleniej Górze 115.XII.2019 25.09.2015 r. przystąpienie pobierz uchwałę pobierz mapę
P21 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu w rejonie ulicy Wolności i Jana Michejdy w Jeleniej Górze 114.XII.2019 25.09.2015 r. przystąpienie pobierz uchwałę pobierz mapę
P20 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych przy ulicy Jana Kilińskiego w Jeleniej Górze 140.XVIII.2015 24.11.2015 r. przystąpienie pobierz uchwałę pobierz mapę
P19 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w dzielnicy Cieplice pomiędzy ulicami: Sobieszowską, Oskara Langego, Jagiellońską i Lubańską w Jeleniej Górze 76.VIII.2019 29.05.2019 r. przystąpienie pobierz uchwałę pobierz mapę
P18 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego wzdłuż ulicy Bronisława Czecha w Jeleniej Górze 108.XI.2019 10.07.2019 r. przystąpienie pobierz uchwałę pobierz mapę
P17 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w dzielnicy Cieplice pomiędzy ulicami: Sobieszowską, Oskara Langego, Jagiellońską i Lubańską w Jeleniej Górze 76.VIII.2019 29.05.2019 r. przystąpienie pobierz uchwałę pobierz mapę
P16 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych wzdłuż ulicy Wolności w jednostce "Nowe Cieplice" w Jeleniej Górze 18.III.2018, 19.12.2018 r. przystąpienie pobierz uchwałę pobierz mapę
P15 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla wybranych terenów położonych przy ul. Wiejskiej w Jeleniej Górze 350.XLIV.2017, 17.10.2017 r. przystąpienie pobierz uchwałę pobierz mapę
P14 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenów aktywności gospodarczej przy ulicach Trasa Czeska - Lubańska w Jeleniej Górze 436.LL.2018, 15.05.2018 r. przystąpienie pobierz uchwałę pobierz mapę
P13 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu w rejonie ulicy Wolności w Jeleniej Górze 615.2018.VII, 10.04.2018 r. przystąpienie pobierz uchwałę pobierz mapę
P12 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu w rejonie targowiska przy ul. Jagiellońskiej w Jeleniej Górze 423.XLIX.2018, 27.03.2018 r. przystąpienie pobierz uchwałę pobierz mapę
P11 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych przy ulicy Jana Dzierżonia w Jeleniej Górze 426.XLIX.2018, 27.03.2018 r. przystąpienie pobierz uchwałę pobierz mapę
P10 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych przy ulicy Dziwiszowskiej w Jeleniej Górze 425.XLIX.2018, 27.03.2018 r. przystąpienie pobierz uchwałę pobierz mapę
P09 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w rejonie ul. A. Mickiewicza i ul. Nowej w Jeleniej Górze 315.XLII.2017, 27.06.2017 r. przystąpienie pobierz uchwałę pobierz mapę
P08 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ulicy Okrężnej w Jeleniej Górze 313.XLII.2017, 27.06.2017 r. przystąpienie pobierz uchwałę pobierz mapę
P07 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w rejonie ulic Czarnoleskiej, Poziomkowej i Sudeckiej w Jeleniej Górze 317.XLII.2017, 27.06.2017 r. przystąpienie pobierz uchwałę pobierz mapę
P06 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla wybranych terenów położonych w jednostce "Czarne" w Jeleniej Górze 314.XLII.2017, 27.06.2017 r. przystąpienie pobierz uchwałę pobierz mapę
P01 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenów w rejonie ulicy Wodnej w Jeleniej Górze 300.XLL.2017, 16.05.2017 r. przystąpienie pobierz uchwałę pobierz mapę
P02 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych pomiędzy ulicą Sobieszowską i Cieplicką w Jeleniej Górze 258.XXXV.2016, 13.12.2017 r. przystąpienie pobierz uchwałę pobierz mapę
Pokaż wszystkie
baner

Szanowni Państwo!
Przedstawione w portalu dane mają charakter informacyjny. Zgodnie z obowiązującym prawem, nie mogą one służyć jako podstawa do przeprowadzenia procedur administracyjnych. Właściwe dla tych celów zaświadczenia oraz wypisy i wyrysy z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz informacje o przeznaczeniu terenu w studium, wydaje Wydział Architektury, Urbanistyki i Budownictwa Urzędu Miasta Jelenia Góra, zlokalizowany przy ulicy Ptasiej 6A.

geofabryka.pl
Witryna ma charakter informacyjny
Prawa autorskie jeleniagora.pl © 2018
    Herb Miasta Jelenia Góra