Plany nieobowiązujące

Plany nieobowiązujące Plany w trakcie opracowania Plany obowiązujące
Nr. Nazwa planu Nr. uchwały, data Ogłoszenie w Dz. Urz. Załącznik uchwała Załącznik mapa
74N Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego dla obszaru w rejonie ulicy Cieplickiej i Polnej w Jeleniej Górze 75.X.2015, 19.05.2015 r. Poz. 2354, 26.05.2015 r. pobierz uchwałę pobierz mapę
40N Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 43, położonej przy ul. Kasprzaka w Jeleniej Górze 624/LXXII/2010, 28.09.2010 r. Poz. 3773, 06.12.2010 r. pobierz uchwałę pobierz mapę
39N Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla trenu położonego pomiędzy ulicami : J. Kiepury, I. Paderewskiego i J. Pawła II w Jeleniej Górze 450/LVIII/2009, 13.10.2009 r. Poz. 720, 16.03.2010 r. pobierz uchwałę pobierz mapę
18N Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 479/1 położonej przy ul. Spółdzielczej w Jeleniej Górze 171/XVn/2004, 27.01.2004 r. Poz. 1431, 26.04.2004 r. pobierz uchwałę pobierz mapę
16N Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego rejonu ulic Spółdzielcza - Lubańska 162/XVI/2003, 16.12.2003 r. Poz. 330, 27.01.2004 r. pobierz uchwałę pobierz mapę
15N Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedli mieszkaniowych w jednostce „Czarne” 122/XII/2003, 16.09.2003 r. Poz. 2998, 14.11.2003 r. pobierz uchwałę pobierz mapę
10N Zmiany w miejscowym planie ogólnym zagospodarowania przestrzennego miasta Jeleniej Góry - „Matex” 351/XXVII/2000, 12.09.2000 r. Poz. 784, 12.12.2000 r. pobierz uchwałę pobierz mapę
08N Zmiana w miejscowym planie szczegółowym zagospodarowania przestrzennego jednostki centralnej w Jeleniej Górze w rejonie ulic: Kasprzaka i Widok 164/XIII/99, 28.09.1999 r. Poz. 1372, 07.12.1999 r. pobierz uchwałę pobierz mapę
07N Zmiany w miejscowym planie ogólnym zagospodarowania przestrzennego miasta Jelenia Góra -„Baseny termalne” 95/X/99, 27.04.1999 r. Poz. 998, 17.08.1999 r. pobierz uchwałę pobierz mapę
03N Zmiana w miejscowym planie szczegółowym zagospodarowania przestrzennego jednostki strukturalnej III „Zabobrze” w Jeleniej Górze XXIX/375/97, 23.09.1997 r. Poz. 140, 05.12.1997 r. pobierz uchwałę pobierz mapę
02N Zmiana w miejscowym planie ogólnym zagospodarowania przestrzennego m. Jeleniej Góry - w obszarze jednostki strukturalnej XVI „Sobieszów” XXII/300/97, 18.02.1997 r. Poz. 46, 25.04.1997 r. pobierz uchwałę pobierz mapę
02aN Zmiana w Miejscowym planie ogólnym zagospodarowania przestrzennego m. Jeleniej Góry - w obszarze jednostki strukturalnej XVI „Sobieszów” XIV/152/95, 12.12.1995 r. Poz. 6, 29.01.1996 r. pobierz uchwałę brak mapy
01N Zmiana w miejscowym planie ogólnym zagospodarowania przestrzennego m. Jeleniej Góry - zmiany w jednostce strukturalnej IX „Czarne” XIV/153/95, 12.12.1995 r. Poz. 7, 29.01.1996 r. pobierz uchwałę pobierz mapę
Pokaż wszystkie
baner

Szanowni Państwo!
Przedstawione w portalu dane mają charakter informacyjny. Zgodnie z obowiązującym prawem, nie mogą one służyć jako podstawa do przeprowadzenia procedur administracyjnych. Właściwe dla tych celów zaświadczenia oraz wypisy i wyrysy z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz informacje o przeznaczeniu terenu w studium, wydaje Wydział Architektury, Urbanistyki i Budownictwa Urzędu Miasta Jelenia Góra, zlokalizowany przy ulicy Ptasiej 6A.

geofabryka.pl
Witryna ma charakter informacyjny
Prawa autorskie jeleniagora.pl © 2018
    Herb Miasta Jelenia Góra